The full list of projects

Course image Kestävän matkailun asiantuntija UUSI
Projects:
Kestävän matkailun asiantuntija –verkkokurssilla voit kehittää ja validoida kestävään matkailuun liittyvää osaamistasi. 
Kestävän matkailun asiantuntijana kehität ja ohjaat kestävää matkailua organisaatiotasolla. 
Verkkokurssissa on 6 moduulia, joista kukin on 1 opintopisteen laajuinen:

 1. Paikalliskulttuuri ja perinteet
 2. Vastuullisuusviestintä
 3. Kumppanuus ja sidosryhmät
 4. Esteettömyys ja monimuotoisuus
 5. Tuotteistaminen
 6. Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi 

Jos sinulla ei ole lainkaan aiempaa osaamista matkailun kestävyyden teemasta, suosittelemme lisäksi Kestävän matkailun perusteet -moduulin suorittamista. Tällä moduulilla varmistat, että pohjatietosi ovat riittävät Kestävän matkailun asiantuntija -verkkokurssille.  

Jokaisen moduulin suorittamisesta saat osaamismerkin. Suoritettuasi vähintään 5 asiantuntija-tason osaamismerkkiä saat Kestävän matkailun asiantuntija –kokoomamerkin. Merkit näkyvät Open Badge Passport -tililläsi.  
Osaamismerkit toimivat digitaalisena tunnustuksena kestävän matkailun hallitsemisesta, joka on ennakoivan ja menestyvän matkailutoiminnan edellytys.     
Course image Kestävän matkailun osaaja UUSI
Projects:

Kestävän matkailun osaaja -verkkokurssilla voit kehittää ja validoida kestävään matkailuun liittyvää osaamista. Kestävän matkailun osaajana ymmärrät ja huomioita kestävän matkailun perusteita omassa työssäsi.  

Verkkokurssissa on 5 moduulia, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä 5 osaamispistettä. 
 
1. Kestävän matkailun perusteet 
2. Esteettömyys ja monimuotoisuus 
3. Tuotteet ja palvelut 
4. Paikalliskulttuuri ja perinteet 
5. Vastuullinen viestintä 
 
Jokaisen moduulin suorittamisesta saat osaamismerkin. Suoritettuasi kaikki osaamismerkit, saat Kestävän matkailun osaaja –metamerkin. Merkit näkyvät OpenBadgePassportissa. 

Osaamismerkit toimivat digitaalisena tunnustuksena kestävän matkailun hallitsemisesta, joka on ennakoivan ja menestyvän matkailutoiminnan edellytys.

Course image Advanced Sustainable Tourism
Projects:

The Advanced Sustainable Tourism e-learning course allows you to develop and validate your sustainable tourism skills.
As a sustainable tourism expert, you will develop and manage sustainable tourism at an organisational level. The e-learning course consists of 6 modules, each of 1 credit point:

Local cultures and traditions
Sustainability communication
Partnerships and stakeholders
Accessibility and diversity
Product development
Assessment of societal impact assessment

If you have no previous knowledge of sustainable tourism, we also recommend completing the module "Basics of sustainable tourism." This module will ensure that you have sufficient basic knowledge for the Advanced Sustainable Tourism online course.

Completing each module will earn you a digital badge. After completing at least five modules, you will be awarded the Advanced Sustainable Tourism milestone badge. The badges will appear on your Open Badge Passport account.
The badges serve as a digital recognition of your mastery of sustainable tourism, which is a prerequisite for proactive and successful tourism operations.  

Course image Introduction to Sustainable Tourism
Projects:

The Introduction to Sustainable Tourism e-course allows you to develop and validate your sustainable tourism skills. As a sustainable tourism expert, you will understand and apply the basics of sustainable tourism in your work.

The e-learning course consists of 5 modules, totalling 5 competence points.

1. Basics of sustainable tourism
2. Accessibility and diversity
3. Products and services
4. Local culture and traditions
5. Responsible communication

You will receive a badge for completing each module. Upon completion of all the badges, you will receive the Introduction to Sustainable Tourism milestone badge. The badges are displayed in the OpenBadgePassport.

The badges serve as a digital recognition of your mastery of sustainable tourism, which is a prerequisite for proactive and successful tourism operations.

Course image Ohjausosaamisen työkalut haltuun (4)
Projects:

OTE-hankkeessa lisätään työnvälityspalveluita tarjoavien asiakasohjaajien ammatillista osaamista uudenlaisen ohjausotteen ja konkreettisten menetelmien kautta. Uusi ohjausosaaminen vahvistaa asiakkaan toimijuutta tukevien tehtävien tunnistamista ja niiden ohjeistamista. Uudenlaiset toimintatavat antavat asiakkaalle konkretiaa työnhakuun ja motivoivat oman työuran kehittämiseen.

Hankkeen toteuttama koulutus vastaa ohjausosaamisen vahvistamisen tarpeeseen ja se lisää ymmärrystä yhteistyössä tehtävän asiakasohjauksen ja -poluttamisen mahdollisuuksista. Hankkeessa toteutetaan ohjauskoulutusta lähi- ja etätoteutuksin Lapin alueella ohjausta toteuttaville asiantuntijoille.

Aika: Tiistaisin klo 12-14.00 23.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5. ja 28.5.2024

Paikka: Pointti Kemi, Valtakatu 11-13, 94100 Kemi

Course image Ohjausosaamisen työkalut haltuun - 3 toteutus
Projects:

OTE-hankkeen koulutussisällöissä painotetaan käytännön ohjaustyötä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat koulutuksesta konkreettisia välineitä ohjaustyön toteuttamiseen. Koulutuksen aikana tehdään myös henkilökohtainen kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän kautta osaaminen ja harjoitukset nidotaan omaan työhön. Koulutus sisältää alustuksia ja käytännönläheisiä harjoituksia, keskitytään erityisesti kehittämään urasuunnittelun ja osaamisen tunnistamisen työkaluja.

AIKA: klo 8 – 10.00 tiistaisin 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4. ja 16.4.
PAIKKA: Teams (linkki toimitetaan ilmoittautuneille erikseen) 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

1. URAOHJAUS - Ohjauksen elementtejä ohjattavan ja ohjaajan näkökulmasta, ohjausprosessin kuljettaminen
2. MOTIVAATIO JA VUOROVAIKUTUS - Sisäinen motivaatio ja sen tukeminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus ohjausprosessissa, kuuntelun ja kysymisen taito, osallisuuden vahvistaminen
3. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA SUUNTAAMINEN - Työkaluja ja menetelmiä osaamisen tunnistamiseen, kouluttautumisen ja osaamisen täydentämisen tai suuntaamisen mahdollisuudet, osaaminen uramuutosten mahdollistajana
4. VAHVUUDET JA MOTIVAATIO - Näkökulmia vahvuusperustaiseen uraohjaukseen, vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen ohjauskeskustelussa sekä työkaluja ja menetelmiä ohjausprosessiin
5. ASIAKASPROFIILIT JA STATUSASEMA - Ohjaajan ja ohjattavan vahvuudet ja asema, luottamus ammatilliseen osaamiseen, ohjausprosessiin ja sen tavoitteisiin
6. VERKOSTOT TUKENA JA TYÖNANTAJIEN TARPEET - Palveluiden tunnistaminen ja yhteistyöverkostojen laajentaminen, alueen erityispiirteet uraohjauksessa, työmarkkinoiden tuntemus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä

Course image Ohjausosaamisen työkalut haltuun 2.toteutus
Projects:

OTE-hankkeen koulutussisällöissä painotetaan käytännön ohjaustyötä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat koulutuksesta konkreettisia välineitä ohjaustyön toteuttamiseen. Koulutuksen aikana tehdään myös henkilökohtainen kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän kautta osaaminen ja harjoitukset nidotaan omaan työhön. Koulutus sisältää alustuksia ja käytännönläheisiä harjoituksia, keskitytään erityisesti kehittämään urasuunnittelun ja osaamisen tunnistamisen työkaluja.

AIKA: klo 8 – 10.00 tiistaisin 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2.
PAIKKA: Teams (linkki toimitetaan ilmoittautuneille erikseen)
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen päättynyt 9.1.2024 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

1. URAOHJAUS - Ohjauksen elementtejä ohjattavan ja ohjaajan näkökulmasta, ohjausprosessin kuljettaminen
2. MOTIVAATIO JA VUOROVAIKUTUS - Sisäinen motivaatio ja sen tukeminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus ohjausprosessissa, kuuntelun ja kysymisen taito, osallisuuden vahvistaminen
3. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA SUUNTAAMINEN - Työkaluja ja menetelmiä osaamisen tunnistamiseen, kouluttautumisen ja osaamisen täydentämisen tai suuntaamisen mahdollisuudet, osaaminen uramuutosten mahdollistajana
4. VAHVUUDET JA MOTIVAATIO - Näkökulmia vahvuusperustaiseen uraohjaukseen, vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen ohjauskeskustelussa sekä työkaluja ja menetelmiä ohjausprosessiin
5. ASIAKASPROFIILIT JA STATUSASEMA - Ohjaajan ja ohjattavan vahvuudet ja asema, luottamus ammatilliseen osaamiseen, ohjausprosessiin ja sen tavoitteisiin
6. VERKOSTOT TUKENA JA TYÖNANTAJIEN TARPEET - Palveluiden tunnistaminen ja yhteistyöverkostojen laajentaminen, alueen erityispiirteet uraohjauksessa, työmarkkinoiden tuntemus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä

Course image Inhimillisesti tuottava esihenkilö 2024
Projects:

Verkkokoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja projektityön perusteisiin. Koulutuksen suoritettuaan oppija hahmottaa projektityön vaiheet, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektin sekä tuntee tavallisimmat aluekehitysrahoitusinstrumentit. Koulutuksen suoritettuaan oppija osaa vaiheistaa projektisuunnitelman, budjetoida projektin, asettaa projektille selkeät tavoitteet sekä arvioida projektin onnistumista ja toteutumista sekä määrällisesti että laadullisesti. Verkkokoulutus perehdyttää erityisesti Rakennerahastoihin. 

Verkkokoulutus on maksullinen. Lisätiedot osallistumisesta ja hinnasta: koke@ulapland.fi.

Course image Sujuvia siirtymiä yhdessä rakentaen!, 2023-2025
Projects:

Tervetuloa Sujuvia siirtymiä yhdessä rakentaen! (2-8 op) -koulutusohjelmaan!

Tässä koulutusohjelmassa Te eri kasvatus- ja opetusasteilla toimivat opettajat saatte uusia tietoja ja taitoja lapsen oppimispolun siirtymävaiheissa toimimiseksi. Lisäksi koulutuksessa perehdytään tutkimustietoon perustuviin, dialogisiin yhteistyön menetelmiin sekä harjoitellaan niiden käyttöönottoa muiden kasvatus- ja opetusasteiden opettajien, ammattilaisten ja lasten huoltajien kanssa työskenneltäessä. Koulutuksessa harjoitellaan myös tunnistamaan omaan asemaan liittyviä toimijuuden ehtoja, sekä kehittämään kestäviä yhteistyötaitoja lapsen siirtymään liittyvien kanssatoimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa erilaisia tietoaukkoja, ristiriitoja ja konflikteja ennalta ehkäisten.

Koulutukseen kuuluu neljä valinnaista, 2 opintopisteen laajuista koulutusosiota, kukin 2 opintopistettä laajuudeltaan. Koulutusohjelmassa käsiteltävät teoreettiset sisällöt siirtyvät koulutusosioihin kiinnittyvien käytännön harjoitusten myötä konkreettisesti osaksi toimintaanne kasvatus- ja opetusalan kentällä - sekä lasten, että muiden aikuisten ja kollegojen kanssa toimiessanne. Ryhmämme keskinäisen vuoropuhelun vahvistamiseksi ja erilaisten näkökulmien rikastuttamiseksi koulutusosioissa tehtävät käytännön harjoitukset puretaan kouluttajan tai kouluttajien johdolla yhteisissä koulutuspäivissämme.

Koulutuksiin sisältyy asiantuntija-alustuksia, tutkimustietoon perehtymistä, ryhmäkeskusteluja sekä prosessimaisia ja toiminnallisia harjoitteita. Koulutusohjelma alkaa syksyllä 2023 ja päättyy keväällä 2024.

Koulutusohjelmaan kuuluvat koulutusosiot ja aikataulu

 1. Koulutusjärjestelmä- ja opetussuunnitelmatuntemus lapsen siirtymissä (2 op), 28.9.-2.11.2023,
 2. Konsultatiivinen yhteistyö tiedonsiirron ja lapsituntemuksen kehittämisessä (2 op), 15.11.2023-14.3.2024,
 3. Psykologisesti turvallinen yhteistyö (2 op) 29.2.-28.3.2024, sekä
 4. Työskentely ristiriitatilanteissa ja tiedottomuuden äärellä (2 op), 11.4.-7.5.2024.

Koulutusosioiden tarkemmat tiedot, keskeiset sisällöt sekä koulutuspäivien ajankohdat löydät kurssialustan sivusta tai tämän osion alta avautuvista välilehdistä.

Koulutuksen toteutustavat

Koulutusohjelmaan kuuluvat koulutusosiot sisältävät

 • luentoja,
 • asiantuntija-alustuksia,
 • pienryhmätyöskentelyjä sekä
 • koulutusosiokohtaisia kehittämis- ja välitehtäviä.

Kunkin koulutuspäivän yleisistä osuuksista tehdään luentotallenne. Pienryhmätyöskentelyjä tai mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia käsitteleviä keskusteluja ja tehtävien purkutilanteita ei taltioida jokaisen osallistujan henkilötietojen suojaamiseksi.  

Koulutuksessa laadittavat tehtävät ovat luonteeltaan sekä erilaisia reflektointi- ja pohdintatehtäviä, että erityisesti siirtymävaiheisiin liittyvän moniammatillisen yhteistyön kehittämistehtäviä ja ristiriitatilanteisiin kytkeytyviä sovittelun harjoituksia. Asiantuntevat kouluttajamme ohjeistavat aina koulutusosiokohtaiset tehtävät perusteellisesti. Mahdollisten epäselvyyksien tapauksessa tarkentavien kysymysten esittäminen suoraan kouluttajalle taikka ryhmän tutorille Lotalle (ks. jäljempänä) on ehdottoman kannustettavaa. 

Tehtävien palautus

Tehtävät tulee palauttaa ko. koulutusosion omaan palautuslaatikkoon. Jos osioon kuuluu useampi kuin yksi tehtävä, voit palauttaa tehtävät yhtenä Word- tai PDF -tiedostona. Muista tällöin numeroida ja otsikoida tehtävät huolellisesti. Palautathan kaikki tehtävät omiin palautuskansioihinsa aina koulutusosion infossa esitetyn deadlinen mukaisesti.

Viestintä ja kommunikointi

Koulutuksessa käytämme viestintään sekä Open Moodle -kurssialustamme yhteistä keskustelualuetta, että sähköpostia. Saatte tiedon Open Moodlen -keskustelualueelle tulevista uusista viesteistä sähköpostilla, mutta varmuuden vuoksi oleelliset tiedot, kuten kutsukirjeet, muistutukset lähestyvistä koulutuspäivistä, tehtävien palautusten lähestyvistä deadlineistä sekä kouluttajien terveisistä välitetään myös erikseen sähköpostilla.

Olettehan myös itse aktiivisia ottamaan Open Moodlen keskustelualuetta haltuunne ja esittämään kysymyksiä niin kouluttajille kuin koulutuksenjärjestäjällekin! Kysymyksesi saattaa pyöriä myös jonkun toisen opiskelijan mielessä, jolloin kootut vastaukset hyödyttävät meitä kaikkia yhteisesti. 

Ohjaus ja tutorointi

Voit mieluusti olla yhteydessä koulutuksen järjestäjään koko koulutusohjelman suoritusajan - autan mielelläni Sinua kurssiin kuuluvien tehtävien ja harjoitusten työstämisessä parhaan osaamiseni mukaan!

Ryhmän tutorina ja yhteyshenkilönä toimii suunnittelija Lotta Saariluoma. Voit olla Lottaan yhteydessä puhelimitse (p. 040 5122 270) tai sähköpostitse (lotta.saariluoma@ulapland.fi).

Course image Tunnetaidot hyvinvoinnin rakentajana IV, 2023-2025
Projects:

Tervetuloa Tunnetaidot hyvinvoinnin rakentajana IV (7-11 op) -koulutusohjelmaan!

Koulutusohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti tunne-elämän kehittymiseen ja tunnetaitoihin, ja harjoitellaan erilaisten tunnetaitoharjoitusten integroimista osaksi varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen arkista kanssakäymistä ja pedagogiikkaa.

Jokainen koulutusosio tarjoaa tuoreen tulokulman lapsen ja nuoren tunne-elämän kehitykseen ja niiden tukemiseen niin arkisessa vuorovaikutuksessa kuin haastavien kasvatustilanteidenkin yhteydessä. Koulutusohjelmassa käsiteltävät teoreettiset sisällöt siirtyvät kulutusosioihin kiinnittyvien käytännön harjoitusten myötä konkreettisesti osaksi toimintaanne kasvatus- ja opetusalan kentällä - sekä lasten, että muiden aikuisten ja kollegojen kanssa toimiessanne. Ryhmämme keskinäisen vuoropuhelun vahvistamiseksi ja erilaisten näkökulmien rikastuttamiseksi koulutusosioissa tehtävät käytännön harjoitukset puretaan kouluttajan tai kouluttajien johdolla yhteisissä koulutuspäivissämme.

Koulutusohjelmaan kuuluvat koulutusosiot ja aikataulu

 1. Tunne-elämän kehitttyminen ja tunnetaidot (5 op, pakollinen osio), 28.9.-2.11.2023,
 2. Positiivinen vuorovaikutus ja myönteinen oppimisilmapiiri (2 op, valinnainen osio), 13.12.2023-28.2.2024,
 3. Haastava oppilas ja ratkaisukeskeinen työote (2 op, valinnainen osio) 20.3.-3.4.2024, sekä
 4. Psyykkinen oireilu ja sen tunnistaminen (2 op, valinnainen osio), 16.4.-3.5.2024.

Koulutusosioiden tarkemmat tiedot, keskeiset sisällöt sekä koulutuspäivien ajankohdat löydät kurssialustan yläpalkista löytyviltä välilehdiltä.

Koulutuksen toteutustavat

Koulutusohjelmaan kuuluvat koulutusosiot sisältävät

 • luentoja,
 • asiantuntija-alustuksia,
 • pienryhmätyöskentelyjä sekä
 • koulutusosiokohtaisia kehittämis- ja välitehtäviä.

Kunkin koulutuspäivän yleisistä osuuksista tehdään luentotallenne. Pienryhmätyöskentelyjä tai mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia käsitteleviä keskusteluja ja tehtävien purkutilanteita ei taltioida jokaisen osallistujan henkilötietojen suojaamiseksi.  

Koulutuksessa laadittavat tehtävät ovat luonteeltaan sekä erilaisia reflektointi- ja pohdintatehtäviä, että erityisesti tunnetaitoharjoitusten ja tunnetyöskentelyssä käytettävien työkalujen konkreettisia kokeiluja. Asiantuntevat kouluttajamme ohjeistavat aina koulutusosiokohtaiset tehtävät perusteellisesti. Mahdollisten epäselvyyksien tapauksessa tarkentavien kysymysten esittäminen suoraan kouluttajalle taikka oman ryhmäsi tutorille (ks. jäljempänä) on ehdottoman kannustetttavaa. 

Tehtävien palautus

Tehtävät tulee palauttaa ko. koulutusosion omaan palautuslaatikkoon. Jos osioon kuuluu useampi kuin yksi tehtävä, voit palauttaa tehtävät yhtenä Word- tai PDF -tiedostona. Muista tällöin numeroida ja otsikoida tehtävät huolellisesti. Palautathan kaikki tehtävät omiin palautuskansioihinsa aina koulutusosion infossa esitetyn deadlinen mukaisesti.

Ohjaus ja tutorointi

Oman ryhmäsi tutor on ottanut sinuun yhteyttä vahvistaakseen koulutukseen pääsysi sekä informoidakseen sinua koulutuksen aloittamiseen liittyvistä asioista.

Voit mieluusti olla yhteydessä koulutuksen järjestäjiin ja oman ryhmäsi tutoreihin koko koulutusohjelman suoritusajan - autamme mielellämme sinua kurssiin kuuluvien tehtävien ja harjoitusten työstämisessä parhaan osaamisemme mukaan!

Rovaniemen ryhmän tutorina toimii suunnittelija Lotta Saariluoma. Voit olla Lottaan yhteydessä puhelimitse (p. 040 5122 270) tai sähköpostitse (lotta.saariluoma@ulapland.fi).

Kainuun ryhmän tutorina toimii asiantuntija Mira Huotari. Voit olla Miraan yhteydessä puhelimitse (p. 040 1488 591) tai sähköpostitse (mira@kainula.fi). 

Savonlinnan ryhmän tutorina toimii koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi. Voit olla Ullaan yhteydessä puhelimitse (p. 044 7730 999) tai sähköpostitse (ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi).

Hanke on Kainuun korkeakouluyhdistys ry:nSavonlinnan Kesäyliopistoyhdistys ry:n ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanke toteutetaan ajalla 2023-2025.