Section Name Description
URL Kirjasto

Lapin korkeakoulukirjaston sivut

Aineistoja ja rajapintoja URL Maanmittauslaitos: Avoimien aineistojen tiedostopalvelu
URL Maanmittauslaitos: Paikkatietohakemisto
URL Suomen ympäristökeskus (SYKE): Ladattavat paikkatietoaineistot

Muitakin kuin SYKE:n aineistoa. Haku: https://ckan.ymparisto.fi/dataset

URL Metsäkeskus: Paikkatietoaineistot

Aineistokuvaukset löytyvät alempaa samalta sivulta

URL Väylävirasto: Avoin data

Aineistokuvauksia löytyy sivun https://vayla.fi/vaylista/aineistot/avoindata vasemman laidan valikon kautta

URL Fintraffic: Digitraffic

Aineistokuvaukset löytyvät sivun https://www.digitraffic.fi/palvelun-esittely/ oikeanreunan linkeistä. Sieltä pääsee käsiksi myös itse aineistoihin.

URL Tilastokeskus: Paikkatietoaineistot
URL Suomen Lajitietokeskus
URL Ruokavirasto: Inspire-aineistot
URL Geologinen tutkimuskeskus (GTK): Aineisto- ja verkkopalvelut

Pääsivulta löytyvät linkit mm. lataus-, kartta- ja rajapintapalveluihin.

URL Jyväskylän yliopisto: Suomen liikuntapaikat

Liikuntapaikkojen, virkistysalueiden ja ulkoilureittien luokittelu, tyyppien ryhmittely ja kuvaukset: https://www.jyu.fi/sport/fi/yhteistyo/lipas-liikuntapaikat.fi/lipas-2019-2-0/tyyppikoodit_lipas2022.xlsx

URL Kuntien paikkatietoaineistot: Esimerkkinä Helsinki
URL Kuntien paikkatietoaineistot: Esimerkkinä Rovaniemi
URL OpenStreetMap
URL Maanmittauslaitos: Vanhojen painettujen karttojen latauspalvelu
URL Vanhat kartat
URL Suomen ympäristökeskus (SYKE): Satelliittihavainnot

Linkkejä aineistokuvauksiin ja esittämiseen TARKKA-palvelussa: https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Satelliittihavainnot

Ilmaisia ohjelmistoja ja palveluja URL Octave

Matriisilaskennan ohjelmisto, omien ohjelmien tekeminen mahdollista. Oppaita: https://math.aalto.fi/~apiola/matlab/opas/lyhyt/https://www.linux.fi/wiki/Octave

URL QGIS

Paikkatieto-ohjelmisto. Ohjesivusto: https://qgis.org/en/docs/index.html, myös suomenkielisiä ohjeita löytyy (hae esim. hakusanoilla QGIS+ohje)

URL CloudCompare

Ohjelmisto pistepilvien käsittelyyn ja vertailuun. Ohjesivusto: https://www.danielgm.net/cc/documentation.html, suomenkielinen video maastomallin luomisesta löytyy ositteesta https://www.youtube.com/watch?v=suegWilsVsM

URL EO Browser

Internet-palvelu satelliittikuvien selailuun, analysointiin ja lataamiseen. Esittelysivusto: https://www.sentinel-hub.com/explore/eobrowser/ ja ohjesivusto: https://www.sentinel-hub.com/explore/education/

URL Suomen ympäristökeskus (SYKE): TARKKA-palvelu
URL Autodeskin ohjelmistot

Autodeskin ohjelmistot ovat vapaasti opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä.

URL Geoportti
Suomenkielisiä oppikirjoja ja -materiaaleja, ohjeita ja oppaita URL Kuntaliitto: Maapolitiikan opas
URL Maanmittauslaitos (MML): Kirjaamistehtäviin ja kiinteistötoimituksiin liittyviä ohjeita ja suosituksia
URL Kuntaliitto: Kiinteistöinsinöörin opas (tonttijako)
URL Kuntaliitto: Kiinteistöinsinöörin opas (kiinteistötoimitukset)
URL Maanmittauslaitos (MML): Kartat ja paikkatieto
URL Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Paikkatiedon (GIS) opetukseen ja oppimiseen liittyviä ohjemateriaaleja
URL Kuntaliitto: Paikkatiedon opas
URL Suomen geoteknillisen yhdistyksen (SGY) monitorointitoimikunta (2017). Geoteknisen mittaamisen ja monitoroinnin olennaiset käsitteet ja periaatteet
URL Laurila, P. (2012). Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet
URL Laurila, P.: Maan mittauksiin liittyviä luentomateriaaleja
URL Maanmittauslaitos (MML): Tutkimus (Teematietoa)
URL Liikennevirasto (2017): Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - Mittausohje

Muita väyläviraston ohjeita ja oppaita voi hakea esim. Doriasta: https://www.doria.fi/handle/10024/120884

URL Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (2012). JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN –koordinaattijärjestelmässä
URL Metrologian neuvottelukunta ja Mittatekniikan keskus (2011): Laadukkaan mittaamisen perusteet
URL Vermeer, M. (2019). Geodesia: Kaiken perusta
URL Aalto-yliopiston entisen fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorion vanhat materiaalit

Kohdasta "Poistuneet opetusohjelmasta" pääsee vanhoihin luentomateriaaleihin

URL Tie- ja vesirakennushallitus (1976): Kuvatulkinnan perusteita
URL Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio: Visuaalinen kuvatulkinta
URL Suomen ympäristökeskus (SYKE): Tutkitaan vesiä satelliiteilla
URL Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos (2015). Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa
URL Laserkeilaus ja tietomallinnus korjaushankkeissa -hanke: Koulutusmateriaalit
URL Pekkala, J. (2015). 3D-laserkeilausaineiston hyödyntäminen inframallintamisen yhteydessä ja sen lopputuotteen laadun varmentaminen.
URL BuildingSmart: Kaupunkimallinnuksen ohjekirja
URL ESR-KAOS: 3D-kaupunkimallinnusta ja paikkatietoaineistoja
Page Tieto- ja inframallinnuksen linkkilista