Section

 • 1

  1. Opintojakson ohjeistus

  Green Care palveluntuottaminen opintojakso on viimeinen neljästä Green Care korkeakoulutuksen opintojaksosta. Jaksolla sovellat siis aikaisemmilla opintojaksoilla saamaasi osaamista omaan ideaasi tuottaa Green Care palvelua. 

  Tästä kansiosta löydät
  • opintojakson sisällön ja jakson aikataulun
  • opettajien yhteystiedot

  Tehtävien, webinaarin ja lähipäivän tiedot ja ohjeet löydät kansiosta 4. Tehtävät ja kontaktiopetus.

  Aloita opiskelu valitsemalla linkki "Aloita tästä!"

  Kurssin käytyäsi osaat:Melonta
  • suunnitella kannattavaa Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa.
  • kehittää ideasta omaan toimialaasi pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet.
  • arvioida toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistä sekä osaamisen mahdollisuuksia Green Care palveluiden tuottamisessa.
  • arvioida palveluiden green care kriteeristön toteutumista.
  • analysoida Green Care -toiminnan kehityssuuntia ja ottaa kantaa alan kehittämiseen.
 • 2

  2. Green Care palvelun kuvaaminen

  Rantakuva

  Keskeinen sisältö:
  • Palvelumuotoilu
  • Palvelun arviointi Green Care kriteerien pohjalta

  Opiskeltuasi tämän osuuden:
  • Osaat menetelmiä ja prosesseja, joita voidaan hyödyntää Green Care-palvelun kehittämisessä.
  • Tiedät, miten asiakas sitoutetaan palvelun kehittämiseen ja osaat hyödyntää asiakasymmärrystä. 
  • Osaat kehittää palvelun laatua ja arvontuottamista ja ymmärrät palvelukokemuksen merkityksen palvelun laadun kehittämisessä.
 • 3

  3. Green Care toiminnan kehittäminen

  Maatila

  Keskeinen sisältö:
  • Green Care toimintakentän vaatimukset ja mahdollisuudet
  • Toiminnan, talouden ja tulevaisuuden suunnittelu
  Opiskeltuasi tämän osuuden:
  • Osaat laatia Green Care toiminnan kehittämisen konseptin Green Care toimintakentän ja lakien vaatimusten mukaan
  • Osaat rakentaa kannattavaa Green Care toimintaa
  • Tunnistat palvelujohtamisen osatekijät ja tunnistat toiminnan verkostoitumisen mahdollisuudet.
  • Osaat suhteuttaa omaa osaamistasi ja motivaatiotasi toimijana, ja tunnet keinoja lisätä osaamista ja motivaatiota
  • Osaat asettaa tulevaisuuden tavoitteita ja tunnistat toiminnan kehittymisen eri vaiheet sekä tulevaisuuden ennakoinnin hyödyt
 • 4