• Tervetuloa opiskelemaan Green Care – asiakaspalvelu ja ohjaustyö jaksoa ajalla 6.3.2017- 14.4.2017 (viikot 10-15)

    Opintojakso etenee seuraavien teemojen kautta
    • Johdanto opintojaksoon
    • Erilaiset asiakasryhmät
    • Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus
    • Voimavarakeskeinen ohjaustyö
    • Asiakastyytyväisyys, asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen

   Opintojakson suoritukset:

   • Kirjallisten tehtävien palautukset Moodleen
   • Webinaari (verkkokeskustelu) ti 28.3.2017 klo 17-21 (tai pienryhmän valitsema muu aika)
   • Lähipäivä ma 10.4.2017 (eli kontaktiopetus omalla paikkakunnalla)
   • Kysymyspatteriston suorittaminen hyväksytysti Moodlessa 14.4.2017 mennessä

   Yleistä opiskeluasiaa

   Yleisiä ohjeita Moodle-alueella työskentelystä, Green Care -korkea-asteen koulutuksesta yleensä jne. löydät "Yleistä opiskeluasiaa" -kansiosta Green Care -perusteet -jakson alueella.