• Orientaatio

  Tervetuloa opiskelemaan Green Care toimintaympäristöt opintojaksoa!


  Aloita opiskelu tästä orientaatio-osiosta.


  Tämän opintojakson jälkeen sinä osaat:

  • nimetä ja määritellä erilaisia Green Care- toimintaympäristöjä
  • selittää ja jäsennellä Green Care- toimintaympäristöihin liittyvät käsitteet
  • selittää fyysisen ja sosiaalisen Green Care toimintaympäristön vaikutuksia hyvinvointiin ja osaat soveltaa em. tietoa toimintaympäristön suunnitteluun/muokkaamiseen huomioiden asiakkaan tarpeet
  • soveltaa tietoa Green Care -toimintaan liittyvistä palvelujärjestelmistä ja lainsäädännöstä sekä kestävän kehityksen periaatteista Green Care toimintaympäristöä suunnitellessasi/muokatessasi
  • soveltaa ja yhdistellä tietoa Green Care toimintaympäristöjen reunaehdoista kuten ympäristövastuullisuudesta, esteettömyydestä ja käytettävyydestä suunnitellessasi ja muokatessasi Green Care toimintaympäristöä asiakkaan tarpeisiin
  • käyttää toimintaympäristön analysointiin tarkoitettuja työkaluja suunnitelleessaan muokkaus- ja ratkaisuehdotuksia asiakastarpeisiin


  Yleiset oppimistavoitteet:

  • Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
  • Osaa edistää tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista


  Toteutus ja aikataulu :
  • Opintojakso etenee viiden teeman kautta (fyysinen toimintaympäristö, matkailu osana Green Care toimintatapaa, sosiaalinen toimintaympäristö ja ympäristön analyysi- ja muokkaus.
  • Moduulin aikataulu: 19.9.2016-4.11.2016.
  • Ajoita opiskeluaikataulusi  niin että voit tehdä green care fyysistä- ja sosiaalista toimintaympäristöä koskevat testit ajalla 17-30.10. 
  • Koko Green Care toimintaympäristöt opintojakson osaamisen näyttö tehdään lähipäivässä 3.11.

  Jokainen teema pitää sisällään luennot, tehtävänannot sekä em. teemaa koskevat materiaalit. Tehtävänannoissa pyydetään usein kirjoittamaan itselle muistiinpanot. Ota muistiinpanot mukaan lähipäivään, voit hyödyntään niitä lähipäivän tehtävässä.

  Opintojakson aikana käyt tutustumassa valitsemaasi Green Care toimintaympäristöön (tarkemmat ohjeet ovat orientaatiotehtävissä). Syvenny fyysiseen- ja sosiaaliseen- ympäristöön sekä  analyysi- ja muokkausosuuteen ennen tutustumiskäyntiä.


  Opintojakson suoritukset:
  • osaamistestit 2 kpl, testit auki 17-30.10 (voit valita suoritusajankohdan itse)
  • webinaareihin osallistuminen (26.9 ja 4.10)
  • Green Care toimintaympäristöön tehtävä vierailukäynti (ajalla 17-30.10) sekä siihen liittyvien tehtävien tekeminen
  • matkailutehtävä 4.11. mennessä
  • lähipäivään (3.11) osallistuminen sekä siellä annettujen tehtäviä tekeminen
  • palautteen antaminen (opintojakson lopetus-kansiossa)


  Orientaation tehtävät

  Alta löydät orientaatio-osuuteen kuuluvat tehtävät (omien osaamistavoitteiden laadinta, vierailupaikan sopiminen sekä aloitus webinaarin valmistautuminen).

  Webinaari 26.9.2016 opintojakson toteutuksesta. Alta löydät tarkemman aikataulun ja ryhmäjaot.


 • 1. Fyysinen ympäristö

  Fyysinen ympäristö

  Siirry orientaatio-osuuden jälkeen opiskelemaan fyysisen ympäristön osuutta. 

       Teemat:

  • Fyysisen ympäristön käsitteet
  • Universal Design-ympäristön saavutettavuus
  • Elvyttävä ympäristö
  • Tässä osuudessa keskitytään tarkastelemaan millaisia fyysisiä toimintaympäristöjä on Green Caressa, perehdytään ympäristön saavutettavuuteen sekä reuna-ehtoihin sekä fyysisen ympäristön elvyttävyyteen.

  • Työskentely

  • Tutustu jokaiseen osuuteen katsomalla niihin liittyvät videoluennot sekä perehtymällä muuhun materiaaliin. Teemasivuilla (esim. Universal Design) on tarkemmat työskentelyohjeet ja materiaalit kyseistä osuutta koskien.

    

   Osaamistesti

   Muista tehdä osaamistesti ajalla 17-30.10. Tarkemmat ohjeet testin yhteydessä. Osaamistesi ilmestyy tämän pääkansion alle. • 2. Green Care ja matkailu  Tässä osiossa paneudutaan 

  • Green Caren asemoitumiseen matkailun toimintaympäristöissä
  • Green Care matkailupalvelun piirteisiin sekä
  • hyvinvointimatkailutuotteiden ja Green Care – palvelujen eroihin 


  Valmistautuminen webinaariin:

  • Perehdy alla oleviin lähteisiin sekä laadittuun diasarjaan ja valmistaudu webinaariin 4.10.2016.
   • Pohdi erityisesti Green Care matkailupalvelun sisältöä ja keskeisiä käsitteitä.

  Kirjallinen tehtävä (tehdään webinaarin jälkeen)

  • Webinaarin jälkeen sinun tulee palauttaa kirjallinen pohdinta työtilaan 4.11.2016. 
  • Tee kirjallinen tuotos, jossa pohdit annettujen lähteiden ja webinaarin pohjalta: Green Care matkailupalvelun
   • piirteitä
   • haasteita 
   • mahdollisuuksia.
  • Kirjoita maksimissaan 2 A4 sivua (fontti 12, riviväli 1,5). Muista kirjoittaa tehtävään oma nimesi.  
  • Tehtävän palautuslaatikko on tämän sivun alalaidassa.

  KORVAAVATEHTÄVÄ WEBINAARISTA POISSAOLOSTA:

  -noudata alkuperäistä tehtäväksiantoa ja perehdy alla oleviin lähteisiin.

  -kuuntele oman ryhmäsi nauhoite (linkki löytyy alta) sekä tallennettuihin ryhmätyökoosteisiin.

  -tee yllä oleva kirjallinen tehtävä ja lisää yksi kappale, jossa käsittelet minkälaisia sidosryhmiä Green Care matkailupalvelutuottajalla on? 

  -webinaarista poissaolleilla tehtävän piitus voi olla maksimissaan 3 A4 sivua.

  -palauta alla olevaan palautuslaatikkoon.  Lähteet:

  Ahonen Suvi luentomateriaalit powerpoint

  Hyvinvointimatkailustrategia kansainvälisille markkinoille vuosille 2014 – 2018 

  Suomen matkailustrategia 2020 – 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä 

  Elämyksiä metsästä – Metsä matkailukohteena, Ismo Björn 2015 

  Luonto hyvinvoinnin lähteenä 

  Visit Finland Hyvinvointimatkailu- teemakohtaiset tuotesuositukset 2015

  Japanissa lääkäri määrää hoidoksi metsää. YLE. 2015.


  WEBINAARIN 4.10. Videotallenteet

  Jkl/Seinäjoki

  Lappi/Kajaani

  Pori/Mikkeli

  Kokkola
  Webinaari 4.10.2016

  nettiosoite webinaariin https://connect.funet.fi/gcjamk/


  klo 8.15 - 9.45  JAMK (Jyvaskyla) & SeAmk (Seinäjoki)


  klo 10:00 - 11.30 Lapin amk  (Rovaniemi) & KAMK (Kajaani)


  klo 12.30 - 14.00 Ruralia Instituutti (Mikkeli)  & SAMK (Pori)


  klo 14.15 - 15.45 Centria (Kokkola) 
 • 3. Sosiaalinen toimintaympäristö

  Sosiaalinen ympäristö:

  Perehdy sosiaalinen ympäristö-teemaan matkailu-teeman jälkeen.

   

  Sosiaalinen ympäristö teemat:

  • Sosiaalinen ympäristö käsitteet
  • Sosiaalinen ympäristö mikro-tasolla

  • Kulttuurinen ympäristö

  • Institutionaalinen ympäristö

   Tässä osuudessa keskitytään tarkastelemaan sosiaalisen ympäristön vaikutusta ja merkitystä Green Care toiminnassa, perehdytään kulttuuriseen ympäristöön sekä instutionaaliseen ympäristöön. Institutionaalinen ympäristö pitää sisällään mm. lainsäädäntöön, palvelujärjestelmään sekä kestävään kehitykseen liittyvät alueet.

    

   Työskentely

   Tutustu jokaiseen osuuteen katsomalla niihin liittyvät videoluennot sekä perehtymällä muuhun materiaaliin. Teemasivuilla (esim. kulttuurinen ympäristö) on tarkemmat työskentelyohjeet ja materiaalit kyseistä osuutta koskien.

    

   Osaamistesti

   Suorita osuuden lopuksi osaamistesi. Testi aukeaa 17.10. Tarkemmat ohjeet testin yhteydessä. Testi ilmestyy tämän pääkansion alle. • 4. Toimintaympäristön analyysi ja muokkaaminen

  Tämän teemaosion tarkoituksena on syventää osaamista toimintaympäristön analysoinnista ja muokkaamisesta asiakkaan ja/tai asiakasryhmän tavoitteiden mukaisesti. 

  Tutustu ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen liittyviin keskeisiin käsitteisiin sekä erilaisiin keinoihin videotallenteiden ja itsenäisten tehtävien kautta. Tee itsellesi tarvittavia muistiinpanoja ja huolehdi, että olet tehnyt kaikki tehtävät ennen lähipäivää 3.11.2016. Lähipäivän aikana tarvitset tämän teemaosion tietoja ja on tärkeää, että ne ovat sinulla hallussasi päivään tullessasi. Tästä teemaosiosta ei ole erillistä palautettavaa tehtävää tai tenttiä vaan osaaminen todennetaan lähipäivän aikana tehtävien tehtävien kautta.


  Teemat

  -toimintaympäristön kerrostumat

  -toimintaympäristön mikroanalyysi

  -esteettömyys osana toimintaympäristön analysointia

  -toimintaympäristön muokkaaminen


  Työskentely
  -videoluennot ja luettavat materiaalit
  -vierailukäynti ja toiminnan ympäristön analysoinnin tekeminen
  -esteettömyyden arvointimenetelmään tutustuminen


  Osaamisen todentaminen
  -
  osuuden osaaminen osoitetaan lähipäivässä tehtävillä pienryhmätehtävillä • Opintojakson lopetus

  Vastaathan opintojaksopalautteeseen. Kysely aukeaa 3.11.2016. Vastaathan palautteeseen 11.11.2016 mennessä.

  Kiitos vastauksestasi sekä opintojaksolle osallistumisesta!

  Terveisin: Heidi, Mari ja Suvi

  • 3.11.2016 palautuslaatikot ja korvaavat tehtävät

   Tästä osiosta löydät palautuslaatikot lähipäivän ryhmätehtävään teemoittain. Lisäksi täällä on korvaavat tehtävät niille, jotka eivät päässeet lähipäivään.

   Muista laittaa tehtäviin nimesi ja sähköpostisi.   Kiitos! Arviointi alkaa välittömästi. Lähipäivän osalta saamaan ryhmäkohtaista palautetta 2.12. mennessä.

   Korvaavien tehtävien osalta palaute tulee kuukauden sisällä arviointiin lähettämisestä. Korvaavissa tehtävissä palautuspäivät on laitettu tehtävän yhteytteen.