• Johdatus opintojaksoon

  Tervetuloa opiskelemaan Green Care liiketoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu -opintojaksolle!

  Tämän opintojakson jälkeen:

  • tunnistat Green Care -liiketoiminnan erityispiirteitä ja monialaisuuden merkityksen Green Care yritystoiminnassa

  • osaat kuvailla GC toiminnan vaihtoehtoisia yritysmuotoja ja tunnistat liiketoimintasuunnitelman keskeisen sisällön

  • tunnet eri rahoitus- ja hinnoittelumalleja sekä markkinoinnin ja myynnin perusteet osana GC yrittäjämäisyyttä

  • osaat suunnitella, kehittää ja arvioida Green Care palveluita ja palvelukokonaisuuksia

  • tunnet yritystoiminnassa vaadittavien omavalvontasuunnitelmien ja niiden arvioinnin merkityksen sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön

  • Tunnet GC-työkirjan ja osaat hyödyntää sitä kokonaisvaltaisen yritystoiminnan suunnittelussa ja palvelumuotoilussa


  Yleiset oppimistavoitteet:

  • Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
  • Osaa edistää tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista


  Toteutus ja aikataulu :

  Moduuli etenee kolmen teeman kautta. Nämä ovat Green Care liiketoiminnan kehittäminen, palvelumuotoilu ja Green Care työkirjan täyttäminen. Opintojakson aikataulu: 24.4.-2.6.2017


  3.5. 12:15 - 16.30

  10.5 13-16

  17.5. Lähipäivä

  23.5 13-16

  31.5 12:15 - 16.30

  Webinaarit sisältävät asiantuntijaluentoja ja lyhyitä ryhmäkeskusteluja. Webinaarien nauhotteet lisätään Moodleen opiskelijoiden käyttöön kurssin ajaksi.


  Tehtävät:

  Ennakkotehtävä (24.4.-2.5. Moodle)

  Osaamistesti (2)

  Oppimistehtävä: Liiketoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu

  Itsearviointi ja palaute kurssista

 • Webinaarit ja lähipäivä 17.5.

  • Kurssin yhteenveto

   • Opettajien kansio

    Tässä kansiossa opettajille ja kouluttajille ajankohtainen tieto. Lisäksi löydät täältä lähipäivän ja webinaarien aikataulun ja ohjeistuksen.