• Lapista käsin - täydennyskoulutusohjelma

  Koulutusohjelma rakentuu kahdeksasta opintojaksosta, joiden sisältöjen kautta koulutukseen osallistujat kehittävät omia tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan siten, että ne palvelevat myös matkailualaa.

  15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyvät seuraavat opintojaksot:

  Tavoitekeskustelut ja henkilökohtaisen opintopolun (HOPS) suunnittelu, 1op
  Ajankohta: Syyskuu 2019, keskustelut jatkuvat koko koulutusohjelman ajan.

  Lapista käsin -aloitusseminaari, 1op
  Ajankohta: 5.-6.10.2019 (la-su) / Pyhä.

  Tarinalla, hyvällä tuotteella ja erottuvalla brändillä käsityömatkailun kärkeen, 2op
  Ajankohta: 14.11.2019 luento + työpaja tarinallistamisesta Torniossa, Peräpohjolan opistolla (verkkomahdollisuus). Työpajaosuus järjestetään myös Inarissa 27.11.
  Torstai 23.1. luennot +työpaja tuotteistamisesta, Rovaniemi (verkkomahdollisuus). Työpajaosuus järjestetään myös Inarissa 13.2.2020.

  Kyllähän mie teen ja myyn, mutta mihin hintaan? Käsityömatkailutuotteen alihankinta, hinnoittelu ja rahoitus, 3op ja
  Mulla on huipputuote mutta tiäksie siitä mittään? Käsityömatkailutuotteen markkinointi ja myynti, 3op
  Ajankohta: 15.5. Rahoitus / Ritva Tauriainen, ELY-keskus. Etäyhteys AC:n kautta. 3.6. klo 10-15 Hinnoittelu / Jaana Sirkiä. Etäyhteys AC:n kautta. Ilmoittautuminen tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/EP/6941FEB31F91D108. 9.6. klo 9-12 Some-päivä / Jonna Hietala. Lähipäivät 11.-13.9. Levillä. Syynä muutoksiin poikkeustilanne.

  Kohti konkretiaa -testaustyöpaja, 2op
  Useita mahdollisia ajankohtia.

  Oman matkailupalvelun/-tuotteen kehittämisprojekti, 3op
  Ajankohta: Koko koulutuksen ajan.

  Lapista käsin -hankkeen päätösseminaari, opintopisteet sisältyvät oman matkailupalvelun/tuotteen kehittämisprojektiin
  Ajankohta: Loka-marraskuu 2020 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

  Opintojaksojen tarkempi sisältö päivittyy tänne sivustolle sisältöjen varmistuessa.

  Lapista käsin -hankkeen päätösseminaari, opintopisteet sisältyvät oman matkailupalvelun/tuotteen kehittämisprojektiin
  Ajankohta: Loka-marraskuu 2020 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

  Opintojaksojen tarkempi sisältö päivittyy tänne sivustolle sisältöjen varmistuessa.

  Koulutuksen sisällöt toteutetaan joustavasti ja opiskelijalähtöisesti eri puolilla Lappia. Osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä. Koulutusohjelman opetusmenetelmät ovat monimuotoisia, innovatiivisia ja osallistujien ammattitaitoa ja yrityksiä kehittäviä. Oppimistehtävät räätälöidään opiskelijoiden lähtökohtiin sopiviksi henkilökohtaisissa tavoitekeskusteluissa. Tämä edesauttaa opiskelijaa saamaan konkreettisen hyödyn opinnoista sekä tukee opiskelijan yritystä ja sen kehittämistä matkailun näkökulmasta. Jokaisesta teemasta kuullaan myös yritysasiantuntijoita, jotka ovat kehittäneet omaa yritystään erityisesti kulloinkin käsiteltävänä olevan teeman näkökulmasta.