Weekly outline

 • Kestävä kehitys koulussa ja ilmastokasvatuksen työvälineet 6 op 

  Koulutuksen kaksi ensimmäistä webinaaria perehdyttää osallistujat kestävän kehityksen käsitteistöön ja perusajatuksiin. Teemat rakentuvat ekologisen ja taloudellisen kestävyyden sekä kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden termien alle sekä siihen, miten nämä kestävän kehityksen ulottuvuudet näkyvät oppilaitoskontekstissa. Koulutuksen loput neljä webinaaria perehdyttää osallistujat ilmastokasvatuksen ja ekososiaalisen sivistyksen työkaluihin. 

  Kouluttajat:

  DI, suunnittelupäällikkö, Erkka Laininen (OKKA-säätiö)

  Toimitusjohtaja, tutkija ja kehittäjä, Hannu Linturi (OKKA-säätiö ja Metodix Oy)

  Hallituksen puheenjohtaja, Antti Kauppi (Metodix Oy)

  Kysymyksiin vastaa:

  Moona Naakka

  Projektikoordinaattori

  moona.naakka@ulapland.fi

  044 474 4323

  • Yleiset ohjeet ja aikataulu

    

   Kestävä kehitys koulussa 1 op

   1. webinaari ma 6.4. klo 13-16 (Erkka Laininen & Hannu Linturi)
   Kestävän tulevaisuuden haasteet, oppilaitosten rooli yhteiskunnan uudistajana, ekososiaalinen sivistys, kestävän koulun toimintakulttuuri 1 

   2. webinaari ti 14.4. klo 13-16 (Erkka Laininen & Hannu Linturi)
   Kestävän tulevaisuuden haasteet, oppilaitosten rooli yhteiskunnan uudistajana, ekososiaalinen sivistys, kestävän koulutun toimintakulttuuri 2 

   Ilmastokasvatuksen ja ekososiaalisen sivistyksen työkalut 5 op

   3. webinaari to 23.4. klo 13-16 (Erkka Laininen & Hannu Linturi)
   Uudistava oppiminen ja ekososiaalisen sivistyksen työkalut

   4. webinaari ke 29.4. klo 13-16 (Antti Kauppi & Hannu Linturi)
   Delfoi-pedagogia, ilmastot @komo: viisi työkalua kouluun

   5. webinaari ke 6.5. klo 13-16 (Antti Kauppi & Hannu Linturi)
   Tulevaisuudentutkimus ja tulevaisuusajattelu, Delfoi-metodi, ilmastokysymys-paneeli

   6. webinaari ke 13.5. klo 13-16 (Antti Kauppi & Hannu Linturi)
   Osaamisen ennakointi, skenaariot ja heikot signaalit, etätehtävien esittely ja reflektointi

  • Etätehtävän ohjeistus