Ämnesdisposition

 • Allmänt

  EU flag & EAC-LLP logo EAC EduTraining logo EAC EA logo

  Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission.
  This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 • Modul 1: Kooperationens historia, ideologi och status

  Innehåll: Denna modul har fokus kooperativt förhållningssätt genom att belysa kooperationens bakgrund och ideologi. Här går vi igenom kooperationens historia och den kooperativa rörelsen med exempel från olika länder

 • Modul 2: Att vara medlem i ett kooperativ

  Denna modul syftar till att göra medlemmarna i kooperativ medvetna om vad det   innebär att vara medlem i ett kooperativ och för att göra det möjligt för dem att bli mer aktiva som medlemmar. Innan de börjar denna modul, är det viktigt att modul 1 är avslutad (kooperationens historia och ideologi).

  Fokus riktas även på rollen som styrelseledamot samt lagar och regler (nationell nivå), att synliggöra fördelarna med att vara medlem i kooperativ samt att göra medlemmarna medvetna om det sociala ansvar som medlemskapet innebär.

 • Modul 3: Att starta ett kooperativ

  Denna modul riktar sig till personer som är intresserade av att starta företag och är öppna för att starta företaget tillsammans med andra i företagsformen ekonomisk förening. Här finns beskrivning över vilka lagar och regler som finns (i varje partnerland, för olika sektorer) och om skillnader mellan olika associationsformer.

  Tyngdpunkten i denna modul är att visa på hur man tar fram en kooperativ affärsplan.

 • Modul 4: Att förvalta ett kooperativ

  Innehåll: Denna modul fokuserar på förvaltning i ett kooperativ.

 • Modul 5 Verktyg

  Innehåll: Denna modul kompletterar de övriga modulerna med verktyg och metoder för att driva och utveckla kooperativet