Polski

Moduł 1 – Historia, ideologia i stan ruchu spółdzielczego

Tematy:

  • Historia spółdzielczości w Polsce i na świecie
  • Zasady spółdzielcze
  • Stan obecny i struktura spółdzielczości w Polsce i w Europie

Czas trwania: 8 godzin

 

Materiały szkoleniowe:

  • Historia, zasady spółdzielcze, branże spółdzielcze - Moduł 1 (w języku polskim i angielskim),
  • Historia i tradycje spółdzielczości (w języku polskim),
  • Spółdzielczość w Europie (w języku polskim),
  • Struktura organizacyjna polskiej spółdzielczości (w języku polskim),
  • Zasady i wartości spółdzielcze (w języku polskim),
  • Spółdzielcza historia oraz ideologia, zasady oraz wartości (w języku polskim - tłumaczone z języka angielskiego).

 

Literatura:

  • Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarowania działania ludzi, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, 2011