Polski

Moduł 2 – Członkostwo w spółdzielni

Tematy:

  • Istota członkostwa w spółdzilni
  • Prawa i obowiązki członków spółdzielni
  • Korzyści członkostwa w spółdzielni

Czas trwania: 8 godzin

 

Materiały szkoleniowe:

  • Co oznacza być członkiem? (w języku polskim i angielskim),
  • Członkowie, ich prawa i obowiązki (w języku polskim),
  • Korzyści z założenia spółdzielni socjalnej (w języku polskim),

 

Literatura:

  • Prawo spółdzielcze
  • Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarowania działania ludzi, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, 2011