Polski

Moduł 3 – Zakładanie spółdzielni

Tematy:

  • Zakładanie spółdzielni - ogólne procedury
  • Zakładanie spółdzielni specjalnych typów (spółdzielnie socjalne, spółdzielcze grupy producentów rolnych)

Czas trwania: 6 godzin

 

Materiały szkoleniowe:

  • Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni  (w języku polskim i angielskim),
  • Procedura tworzenia spółdzielni (w języku polskim),
  • Przygotowanie do założenia Spółdzielczej Grupy producentów Rolnych (w języku polskim).

 

Literatura:

  • Jak załozyć i prowadzić spółdzielnię socjalną, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, 2009 r.
  • Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarowania działania ludzi, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, 2011