Polski

Moduł 4 –  Zarządzanie spółdzielnią

Tematy:

  • Gospodarka spółdzielni
  • Organy spółdzielni
  • Lustracja spółdzielcza

Czas trwania: 6 godzin

 

Materiały szkoleniowe:

  • Gospodarka spółdzielni (w języku polskim i angielskim),
  • Lustracja (w języku polskim),
  • Organy spółdzielni (w języku polskim).

 

Literatura:

  • Prawo spółdzielcze
  • Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarowania działania ludzi, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, 2011