Tieto- ja inframallinnuksen linkkilista

Aiheet
1. Ympäristön 3D-mallinnuksesta: https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/ympariston-3d-mallinnus
2. Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012: https://buildingsmart.fi/yleiset-tietomallivaatimukset-ytv/, erityisesti Osa 1 Yleinen osuus ja Osa 2 Lähtötilanteen mallinnus
3. Kansallinen maastotietokanta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/peruspaikkatietojen-tuotanto/kansallinen-maastotietokanta
4. Kansallisen maastotietokannan tietomallit: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/peruspaikkatietojen-tuotanto/kansallinen-maastotietokanta/tietomallit
5. Kansallisen maastotiedon laatukäsikirjat: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/peruspaikkatietojen-tuotanto/kansallinen-maastotietokanta/laatu
6. Yhteentoimivuusalusta: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta
7. Yleiset inframallivaatimukset YIV: https://buildingsmart.fi/infrabim/yiv/, erityisesti Johdanto, Käsitteet ja Luku 1
8. Väyläviraston inframalleihin liittyvät ohjeistukset : https://vayla.fi/palveluntuottajat/inframallit/tietomalli-ohjeistus, erityisesti Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje (12/2017), Siltojen tietomalliohje (6/2014) ja Vesiväylien inframalliohje (Väylä 9/2019)

Last modified: Friday, 13 May 2022, 12:06 PM