Jyväskylän yliopisto: Suomen liikuntapaikat

Liikuntapaikkojen, virkistysalueiden ja ulkoilureittien luokittelu, tyyppien ryhmittely ja kuvaukset: https://www.jyu.fi/sport/fi/yhteistyo/lipas-liikuntapaikat.fi/lipas-2019-2-0/tyyppikoodit_lipas2022.xlsx

Click https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78293 link to open resource.