Laurila, P.: Maan mittauksiin liittyviä luentomateriaaleja