Liikennevirasto (2017): Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - Mittausohje

Muita väyläviraston ohjeita ja oppaita voi hakea esim. Doriasta: https://www.doria.fi/handle/10024/120884