Metrologian neuvottelukunta ja Mittatekniikan keskus (2011): Laadukkaan mittaamisen perusteet