Aalto-yliopiston entisen fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorion vanhat materiaalit

Kohdasta "Poistuneet opetusohjelmasta" pääsee vanhoihin luentomateriaaleihin

Click https://foto.aalto.fi/opetus/kurssit.html link to open resource.