Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos (2015). Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa