Available courses

  Tutkiva oppiminen ja avoimet oppimateriaalit 2 op
  Mira KarvoMinna Lakkala

  Tutkiva oppiminen ja avoimet oppimateriaalit 2 op

  Tutkiva oppiminen ja avoimet oppimateriaalit 2 op verkkokoulutus

  Verkkokoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat tutkivan oppimisen pedagogiikkaan ja tutkivan työskentelyn perusperiaatteisiin. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tutkivassa oppimisessa kulkee koulutuksessa mukana läpileikkaavana teemana. Koulutuksessa pureudutaan oppijan itseohjautuvuuden tukemiseen, monenlaisten tiedonlähteiden hyödyntämiseen opetuksessa, tiedonhaun ohjaamiseen erityisesti esiopetuksen ja alakoulun pienempien oppilaiden näkökulmasta.

  Yrittäjyyskasvatuksen koulutusohjelma 15 op
  Mira KarvoMirja KontiosaloEsa PosioNiina Romakkaniemi

  Yrittäjyyskasvatuksen koulutusohjelma 15 op

  Yrittäjyyskasvatuksen koulutusohjelma 15 op on pilottikoulutus, joka tuotetaan Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia -ESR-hankkeen toimenpiteenä. Koulutusohjelmaan valitaan n. 15 pilottiopiskelijaa, jotka lisäävät koulutusohjelman aikana omia tietojaan ja taitojaan yrittäjyyskasvatuksesta sekä sen mentoroinnista ja ovat lisäksi mukana kehittämässä yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä hankkeessa valmistuvaa yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintakäsikirjaa varten. (www.ulapland.fi/yrittajyyskasvatusstrategia

  Nose4Wood
  Sanna Vinblad

  Nose4Wood

  Koirien käyttöä metsätuhojen löytämisessä testataan ja pilotoidaan kymmenen koiran hajutyökoulutuksella. Osallistuvat koirat koulutetaan tunnistamaan juurikääpä- ja tervasrososienet, sekä etsimään ja ilmaisemaan ne sisätiloissa ja maastossa.

  Toteutettava testaus on pitkäkestoinen prosessi, kokonaiskestoltaan vuoden mittainen. Testaus on eettistä ja dokumentoitua. Se sisältää lähikoulutuksia koirakoille Rovaniemellä sisätiloissa ja lähialueiden metsissä. Lisäksi oppimista tuetaan lähipäivien välillä etäkoulutuksella, koulutusmateriaaleilla ja OpenMoodle -oppimisalustalla.  Testauksen kouluttajana ovat alan asiantuntijat Vainuvoima Oy:stä sekä hankkeen työntekijät ohjaavat toimintaa. 

  Menetelmän testaaminen ja koirien koulutus liittyy Nose4Wood -hankkeeseen. Hanke on Luonnonvarakeskuksen hallinnoima ja Lapin AMKin osatoteuttama, sen toiminta aika on 1.5.2021-30.6.2023.
  Hanketta rahoittaa toteuttajaorganisaatioiden lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hankkeen tavoitteena on kehittää metsätuhojen tunnistamiseen aikaisen havainnoinnin järjestelmää hyödyntämällä koirien hajuaistia.
  Otathan yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää: Sanna Vinblad (Lapin AMK) - sanna.vinblad@lapinamk.fi

  Skills4Life - Taidot elämään 2022
  Arno HeikkalaKaisa Pyykkönen

  Skills4Life - Taidot elämään 2022

  Skills4Life, 30 ECTS.

  Participants can create their own account in Open Moodle (via email confirmation).

  Arviointi haltuun! Arviointiosaamisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2021-2022
  Linda KuismaEsa PosioAnette Skog

  Arviointi haltuun! Arviointiosaamisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2021-2022

  Arviointi haltuun! Arviointiosaamisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 6 op

  Oppimisen alueet ja TVT
  Moona Naakka

  Oppimisen alueet ja TVT

  Oppimisen alueet ja TVT, 7 op.

  New Approaches to Collective Story Development
  Paul NijbakkerAnthony Okuogume

  New Approaches to Collective Story Development

  This course includes material from a MOOC course that took place a few years ago and will be joined by students from different universities in Germany, Finland and England.

  Sovitteleva ja ratkaiseva esimies, 4 op
  Linda Kuisma

  Sovitteleva ja ratkaiseva esimies, 4 op

  Sovitteleva ja ratkaiseva esimies, 4 op 

  Hyvinvoinnin johtaminen muutostilanteessa 5 op
  Katri Kuusela

  Hyvinvoinnin johtaminen muutostilanteessa 5 op

  Hyvinvoinnin johtaminen muutostilanteessa 5 op.

  UraValmennus 2019
  Laura JokinenPauliina KeskinarkausPiia Kilpimaa

  UraValmennus 2019

  Verkkokoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja projektityön perusteisiin. Koulutuksen suoritettuaan oppija hahmottaa projektityön vaiheet, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektin sekä tuntee tavallisimmat aluekehitysrahoitusinstrumentit. Koulutuksen suoritettuaan oppija osaa vaiheistaa projektisuunnitelman, budjetoida projektin, asettaa projektille selkeät tavoitteet sekä arvioida projektin onnistumista ja toteutumista sekä määrällisesti että laadullisesti. Verkkokoulutus perehdyttää erityisesti Rakennerahastoihin. 

  Verkkokoulutus on maksullinen. Lisätiedot osallistumisesta ja hinnasta: koke@ulapland.fi.

  Tunne- ja vuorovaikutustaitoja draaman keinoin 7 op
  Esa PosioNiina Romakkaniemi

  Tunne- ja vuorovaikutustaitoja draaman keinoin 7 op

  Tunne- ja vuorovaikutustaidot draaman keinoin -kurssi on yleissivistävän opetuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus. Sen tavoitteena on tarjota perusopetuksen opettajille ja ohjaajille tietoa ja osaamista, miten vahvistaa oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja draamamenetelmien keinoin. Teemoina koulutuksessa ovat:

  - Arvostava kohtaaminen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
  - Osallisuuden ja vahvuuksien vahvistaminen
  - Ryhmähallintataidot ja -dynamiikka
  - Sukellus draamakasvatuksen menetelmiin ja mahdollisuuksiin
  - Osallistavan prosessidraaman taustaa ja draamamenetelmätaitojen syventäminen
  - OPS:n siltaaminen draamamenetelmiin, oppilaiden osallisuus ja ryhmäilmiöt

  Koulutus koostuu 6 lähipäivästä sekä tällä verkkoalustalla työskentelystä. Moodlessa verkostoidutaan, vaihdetaan toimintamalleja sekä jaetaan oppimistehtävät ja tuotokset.

  Projektityön perusteet 3 op
  Niina Romakkaniemi

  Projektityön perusteet 3 op

  Verkkokoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja projektityön perusteisiin. Koulutuksen suoritettuaan oppija hahmottaa projektityön vaiheet, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektin sekä tuntee tavallisimmat aluekehitysrahoitusinstrumentit. Koulutuksen suoritettuaan oppija osaa vaiheistaa projektisuunnitelman, budjetoida projektin, asettaa projektille selkeät tavoitteet sekä arvioida projektin onnistumista ja toteutumista sekä määrällisesti että laadullisesti. Verkkokoulutus perehdyttää erityisesti Rakennerahastoihin. 

  Verkkokoulutus on maksullinen. Lisätiedot osallistumisesta ja hinnasta: koke@ulapland.fi.

  Mediakasvatuksen sovellukset 2017
  Annamari ManninenTanja Rautiainen

  Mediakasvatuksen sovellukset 2017

  Mediakasvatuksen sovellukset on kuvataidekasvatuksen opiskelijoille maisterivaiheessa järjestetty kurssi, jolla tänä vuonna perehdytään perinteisten mediailmaisun muotojen (sarjakuva, pelit, mediataide) ohella verkko-oppimismateriaalin luomiseen.

  Aikuiskoulutus työelämän ja alueen kehittäjänä
  Marko Mehtälä

  Aikuiskoulutus työelämän ja alueen kehittäjänä

  Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeen koulutusosion verkkoympäristö. 

  Developing eLearning

  Developing eLearning

  A course environment for the development of an online curriculum for teacher training in different countries.

  Economics of Software Development, Masters
  Anthony Okuogume

  Economics of Software Development, Masters

  The course will provide comprehensive view of the economics of information technology in general and specifically on the economics of software development. 6 ECTS Masters course, run for Kitenpi project.

  eLearning 2012
  Paul Nijbakker

  eLearning 2012

  The objective of this course is to inform the students about new ways of studying via the Internet and to teach them the basic information handling skills required for this type of studies. In the process the students will familiarise themselves with some aspects of social media as well.

  eNNI

  eNNI

  eNNI project environment

  Fin-Fin

  Fin-Fin

  Finnish Norwegian cooperation in Nursing

  Innomarathon 2014
  Esa JauholaPaul Nijbakker

  Innomarathon 2014

  An environment to support the international innomarathon of 2013

  Inter-disciplinary Innomarathon
  Esa Jauhola

  Inter-disciplinary Innomarathon

  Project environment for Erasmus IP project

  Pohjoinen Hyvinvointikeskus

  Pohjoinen Hyvinvointikeskus

  Pohjoinen Hyvinvointikeskus

  PRACTICE MODULE

  PRACTICE MODULE

  A co-operation between schools in the Barents Region

  ProsA-NET

  ProsA-NET

  Projektiympäristö Lappian, Vaasan ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston varten

  SKILLS project work
  Paul Nijbakker

  SKILLS project work

  A project environment for work on the online educational material produced as part of the SKILLS project.

  Sosiaalinen media opetuksessa
  Marko Mehtälä

  Sosiaalinen media opetuksessa

  Sosiaalinen media opetuksessa, 3 op -kurssi 

  SWAN

  SWAN

  Sosiaalialan North-South-South hanke

  Yrittäjäpolvenvaihdos (YPV)

  Yrittäjäpolvenvaihdos (YPV)

  Yrittäjäpolvenvaihdos (YPV), projektiympäristö

  YLEISTÄ OPISTOSTA JA OPISKELUSTA

  YLEISTÄ OPISTOSTA JA OPISKELUSTA

  Opiston toimiston informaatioympäristö, josta näkee ja voi tulostaa oppaita, lomakkeita, lukujärjestyksiä yms. opiskelijalle tarpeellisia asioita.

  TOIMISTON harjoituskappale

  TOIMISTON harjoituskappale

  Opiston toimiston informaatioympäristö, josta näkee ja voi tulostaa oppaita, lomakkeita, lukujärjestyksiä yms. opiskelijalle tarpeellisia asioita.

  LANU/Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen

  LANU/Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  LANU/Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa

  LANU/Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  LANU/Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

  LANU/Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Eila Satta

  Eila Satta

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Leena Salminen

  Leena Salminen

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Maarit Stenman

  Maarit Stenman

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Mari Honkuri

  Mari Honkuri

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Maritta Vimpari

  Maritta Vimpari

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Merja Lehkonen-Tolppi

  Merja Lehkonen-Tolppi

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Perttu Matero

  Perttu Matero

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Teija Kaarre

  Teija Kaarre

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Ulla Ylikoski-Pajuniemi

  Ulla Ylikoski-Pajuniemi

  Ylitornion kristillisen opiston malliympäristö

  Lapista käsin - Täydennyskoulutusohjelma käsityöyrittäjille 2019-2020, 15op
  Piia KilpimaaLinda Kuisma

  Lapista käsin - Täydennyskoulutusohjelma käsityöyrittäjille 2019-2020, 15op

  Koulutusohjelma rakentuu kahdeksasta opintojaksosta, joiden sisältöjen kautta koulutukseen osallistujat kehittävät omia tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan siten, että ne palvelevat myös matkailualaa.

  Travel and Tourism Management 2017
  Esa JauholaKati KoivunenPaul NijbakkerAnna Soloviova

  Travel and Tourism Management 2017

  A 60 ECTS course in Travel and Tourism Management conducted online.

  Future Applications and Trends of Tourism Technology
  Henna Siltanen

  Future Applications and Trends of Tourism Technology

  A 5 ECTS course in eTourismCurriculum conducted online.This course focuses on novel and future digital services targeted to travelers.

  Travel and Tourism Management 2016
  Esa JauholaKati KoivunenPaul NijbakkerAnna Soloviova

  Travel and Tourism Management 2016

  A 60 ECTS course in Travel and Tourism Management conducted online.

  Travel and Tourism Management 2015
  Esa JauholaKati KoivunenPaul NijbakkerAnna Soloviova

  Travel and Tourism Management 2015

  A 60 ECTS course in Travel and Tourism Management conducted online.

  EnvironMentally Educated Tourist

  EnvironMentally Educated Tourist

  EnvironMentally Educated Tourist a.k.a. EMET is a Comenius Project.

  NorthRULL

  NorthRULL

  This is a project environment for the NorthRULL project.

  Retail in Rural Regions Project

  Retail in Rural Regions Project

  This is the project environment for the Retail in Rural Regions Project.

  RRR - Training

  RRR - Training

  RRR - Training environment

  RRR-Moodle Workshop

  RRR-Moodle Workshop

  This is some diverse study material in English from Kemi-Tornio University of Applied Sciences.

  Project Environment

  Project Environment

  An environment to develop a project course.

  Conventus English

  Conventus English

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Conventus Islensk

  Conventus Islensk

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Conventus Svenska

  Conventus Svenska

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Conventus Suomeksi

  Conventus Suomeksi

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

  Conventus Project
  Paul Nijbakker

  Conventus Project

  Conventus Project: This project on a Learning System for Cooperatives has been funded with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.