Tunne- ja vuorovaikutustaidot draaman keinoin -kurssi on yleissivistävän opetuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus. Sen tavoitteena on tarjota perusopetuksen opettajille ja ohjaajille tietoa ja osaamista, miten vahvistaa oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja draamamenetelmien keinoin. Teemoina koulutuksessa ovat:

- Arvostava kohtaaminen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
- Osallisuuden ja vahvuuksien vahvistaminen
- Ryhmähallintataidot ja -dynamiikka
- Sukellus draamakasvatuksen menetelmiin ja mahdollisuuksiin
- Osallistavan prosessidraaman taustaa ja draamamenetelmätaitojen syventäminen
- OPS:n siltaaminen draamamenetelmiin, oppilaiden osallisuus ja ryhmäilmiöt

Koulutus koostuu 6 lähipäivästä sekä tällä verkkoalustalla työskentelystä. Moodlessa verkostoidutaan, vaihdetaan toimintamalleja sekä jaetaan oppimistehtävät ja tuotokset.